Kryzys umiejętności wchodzi na nowe wyżyny, zagrażając rozwojowi sektora Tech na świecie

Latest News
Posting date: 15 November 2021

-        Pracownicy dokonują przewartościowania swoich priorytetów lub odchodzą za większe pieniądze. 

-        Niedobór specjalistów Cyber Security najwyższy w historii – skok o prawie jedną czwartą w skali roku.

-        Liczba kobiet pracujących w IT nadal rośnie w ślimaczym tempie.

-        6 na 10 liderów w IT podkreśla pogorszenie psychicznego samopoczucia wśród członków zespołów.

-        Zmiana klimatu - firmy tracą okazje na zmniejszenie śladu węglowego w energochłonnej branży.


Pozornie niekończący się rozwój globalnego sektora technologicznego jest zagrożony z powodu ogromnych braków w wykwalifikowanej sile roboczej. Największe na świecie i najdłużej trwające badanie Digital Leadership Survey pokazało, że deficyt osiąga rekordowy poziom właśnie w momencie, gdy firmy na całym świecie sygnalizują zamiar zwiększenia inwestycji w technologię (60% ankietowanych) i zatrudnienia (61%) na wcześniej niespotykaną skalę. 

The Harvey Nash Group Digital Leadership Report stworzony we współpracy z CIONET i Massachusetts Institute of Technology wykazał, że zatrzymanie pracowników po pandemii, która spowodowała przewartościowanie życiowych priorytetów u wielu osób, może okazać się jeszcze trudniejsze niż do tej pory. To stwierdzenie potwierdza 8 na 10 liderów z branży IT. 4 na 10 respondentów przyznaje, że nie są w stanie zatrzymać kluczowych osób tak długo, jak by chcieli, ponieważ ich pracownicy są kuszeni znacznie lepszymi ofertami. Tylko 32% zmieniła projekt swojego systemu płac tak, aby był atrakcyjny dla pracowników w nowym hybrydowym świecie pracy.

 W raporcie stwierdzono również:

·  Rekordowe inwestycje technologiczne i zatrudnienie -  liczba liderów cyfrowych na całym świecie, planujących zwiększenie inwestycji w technologię i zatrudnienia, osiągnęła rekordowy poziom, a od 2020r. wzrosła o ponad jedną trzecią (odpowiednio 40% i 36%).

·  Wpływ kryzysu umiejętności na rozwój biznesu - ponad dwie trzecie (67%) ankietowanych nie jest w stanie nadążyć za zmianami z powodu braków kadrowych.  

· Tam, gdzie niedobory umiejętności są najbardziej dotkliwe - umiejętności z zakresu cyber security są najbardziej poszukiwane. 43% badanych wskazuje, że te technologie są najbardziej pożądane (wzrost o prawie jedną czwartą w ciągu ostatnich 12 miesięcy). Zaraz po cyber security plasują się Big Data/Analysts (40%) oraz Technical Architects (33%). 

· Deficyt deweloperów rośnie najszybciej – niedobór deweloperów (32%) odnotował największy wzrost w porównaniu z poprzednimi latami. Harvey Nash Group twierdzi, że ten niedobór koreluje z ustaleniami raportu: firmy koncentrują się na tworzeniu nowych produktów i usług, a zatem potrzebują programistów do wykonania tej pracy.

Wypełnianie luki w umiejętnościach technologicznych

W odpowiedzi na te bezprecedensowe niedobory umiejętności, liderzy cyfrowi dążą do poszerzenia umiejętności swoich zespołów technologicznych, a ponad połowa z nich (51%) planuje przeszkolenie osób z innych części swojej organizacji. Oczekuje się, że liczba oferowanych staży wzrośnie w tym roku, ponieważ 39% liderów cyfrowych stwierdziło, że w nadchodzącym roku zaoferuje więcej praktyk zawodowych.

Poza szkoleniami i korzystaniem z niszowych firm konsultingowych w celu wypełnienia luki, ponad jedna trzecia badanych poszerzyła swój network, ponieważ praca hybrydowa staje się coraz bardziej powszechna.  

Bev White, CEO Harvey Nash Group powiedziała:

"Firmy planują rekordowy poziom inwestycji cyfrowych, w związku z czym stoimy w obliczu "drugiego renesansu" technologii. Organizacje chcą popchnąć swoją transformację cyfrową dalej i szybciej niż kiedykolwiek wcześniej, umieszczając technologię w samym sercu ich działania. To zabierze ich dalej, poza bycie jedynie "skoncentrowanym na technologii" - technologia będzie dosłownie rozproszona w całym biznesie, wszędzie."

"Niestety ambicje te są zagrożone przez dotkliwe niedobory umiejętności, które są teraz gorsze niż kiedykolwiek wcześniej. W rzeczywistości firmy stoją w obliczu potrójnej klątwy. Brakuje im wykwalifikowanych pracowników, nie wypracowali jeszcze nowej i skutecznej propozycji dla hybrydowego świata pracy, a umiejętności, których potrzebują, same się zmieniają wraz z rozwojem technologii w szybkim tempie. Cyfrowi liderzy muszą szybko ocenić swoje potrzeby i znaleźć rozwiązania, jeśli ich plany mają powieść się w obliczu tego potężnego wyzwania."

Kobiety dołączają do branży technologicznej w ślimaczym tempie:

Kolejnym czynnikiem wpływającym na liczbę talentów technologicznych dostępnych na całym świecie, jest liczba kobiet wchodzących do sektora i pracujących na stanowiskach kierowniczych:

·  W tym roku nieco więcej ankietowanych (12%) określiło się jako kobiety - jak widać liczby te kontynuują swoją boleśnie powolną podróż w górę. Średnia kobiet w zespole technologicznym jest równa niecałej jednej czwartej, co pozwala patrzeć z optymizmem w przyszłość.

·  Jednak nie wszystkie działania podejmowane przez liderów branży IT w celu poprawy różnorodności przynoszą zamierzone efekty. Wprowadzanie obowiązkowych list kandydatów oraz kwotowych jest dużej mierze lekceważone lub nie działa. Badania wykazały, że najbardziej skuteczne strategie poprawy wskaźników są napędzane przez kulturę, szkolenia, networking oraz raportowanie.

Praca zdalna to miecz obosieczny:

·  Podczas gdy raport Harvey Nash Group wykazał, że WFH znacznie poprawił równowagę między pracą a życiem prywatnym i produktywność, jednocześnie dobre samopoczucie psychiczne, zaangażowanie personelu, współpraca i inkluzywność mocno podupadły - 6 na 10 liderów cyfrowych zgłosiło spadek samopoczucia psychicznego swoich zespołów technologicznych. Aby temu zaradzić, 39% badanych zwiększyło inwestycje w programy na rzecz zdrowia i dobrego samopoczucia.

Inne kluczowe wnioski z największego na świecie dedykowanego badania przywództwa cyfrowego obejmują:

·  Zrównoważony rozwój wymaga większej uwagi - chociaż globalne zarządy firm przyznają, że czystsza, bardziej ekologiczna technologia poprawi ich ślad węglowy, ten punkt zajmuje trzecie od końca miejsce na liście priorytetów. W rezultacie tylko jedna piąta (22%)  badanych w znacznym stopniu zmniejszyła ślad węglowy własnej technologii. Badanie wskazuje, że zmniejszenie śladu węglowego energochłonnego sektora IT stanowi zarówno ogromne wyzwanie, jak i szansę zarówno dla firm, jak ich cyfrowych liderów.

·  Era zakłóceń - pandemia zmusiła organizacje do ponownego zdefiniowania sposobu prowadzenia działalności. Tworzenie nowych produktów i usług stało się jednym z trzech najważniejszych priorytetów zarządu, po raz pierwszy od czasu rozpoczęcia badań Harvey Nash. Połowa organizacji ma poważne plany transformacji w ciągu najbliższych dwóch do trzech lat.

·  Chmura prowadzi inwestycje w technologię – pomimo że Chmura nie jest już uważana za wschodzącą technologię, liczba liderów cyfrowych, którzy wdrożyli takie rozwiązania wzrosła z 69% w 2020 r. do 90% w 2021 r. Jednocześnie liczba wdrożeń nowych technologii, takich jak IoT i Robotic Process Automation (RPA), wzrosła ponad dwukrotnie od 2019 roku. Osoby pilotujące lub wdrażające obliczenia kwantowe również stały się bardziej poszukiwane – 3% do 7% od 2019 r.

·  "Rozmyta organizacja" - z raport wynika, że firmy otrząsają się z pandemii poprzez zatrudnianie pracowników z różnych lokalizacji. Coraz więcej technologii osadzonych jest w chmurze, a ich łańcuchy dostaw coraz bardziej rozproszone. Takie działania utrudniają wyznaczenie "granicy" organizacji i stanowią nowe wyzwania dla wszystkich liderów cyfrowych.


O raporcie

Raport Harvey Nash Group Digital Leadership Report 2021 to największe na świecie i najdłużej trwające badanie wśród menagerów wyższego szczebla w branży IT. Rozpoczęty w 1998 roku i wcześniej nazywany CIO Survey, od ponad dwóch dekad jest wpływowym i szanowanym wskaźnikiem głównych trendów w technologii i technologii cyfrowej. W tym roku w okresie od 8 lipca 2021 r. do 11 października 2021r. przeprowadzono ankietę wśród ponad 2 100 liderów cyfrowych w 87 krajach.

O grupie Harvey Nash

Harvey Nash Group jest wiodącym globalnym dostawcą talentów i rozwiązań technologicznych.

Jesteśmy wyposażeni w unikalną sieć, która realizuje potencjał, w którym spotykają się ludzie i technologia. Współpracujemy z organizacjami, aby uświadomić sobie ogromną wartość talentów i technologii, budując cyfrowo doświadczone, zwinne organizacje.

www.harveynashgroup.com

O CIONET

Założona w 2005 roku CIONET jest dziś największą prywatną siecią CIO na arenie międzynarodowej. Stworzyliśmy wiodące społeczności w 25 krajach w Azji, Europie i obu Amerykach. Dzięki aktywnemu wsparciu naszych krajowych rad doradczych, zbudowaliśmy kwitnącą społeczność 10 000 menedżerów technologicznych.

https://www.cionet.com/

O MIT CISR

Założona w 1974 roku i oparta na tradycji drobiazgowych badań terenowych MIT, CISR pomaga kadrze kierowniczej sprostać wyzwaniu prowadzenia dynamicznych, globalnych i intensywnie wykorzystujących informacje organizacji. Zapewniamy CIO i innym liderom cyfrowym wgląd w takie tematy, jak złożoność biznesowa, monetyzacja danych i cyfrowe miejsce pracy.

https://cisr.mit.edu/

 

Kontakt:

Magdalena Włodarczyk

Harvey Nash

magdalena.wlodarczyk@harveynash.pl

+48 536 885 087

Kacper Kaczmarek

Harvey Nash

kacper.kaczmarek@harveynash.pl

+48 732 401 721