" "

Tech trends: o czym będzie głośno w 2024?

Blog Post
Posting date: 26 January 2024

Nasza CEO Bev White, wyciągnęła swoją kryształową kulę i podzieliła się swoimi przemyśleniami na temat tego, co będzie modne w technologii w 2024 roku. Ten artykuł pojawił się po raz pierwszy na ComputerWeekly.com.

Technologia rozwija się szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Co czeka nas w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy?
Lubimy patrzeć w przyszłość pod koniec każdego roku, nawet jeśli nie zawsze spełniają się założenia. W ubiegłym roku nie przewidzieliśmy nadejścia generative AI (generatywnej sztucznej inteligencji) - podobnie jak wszyscy inni - chociaż przewidzieliśmy, że będzie to ważny rok dla automatyzacji, robotyki i RPA (Robotic Process Automation).

Przewidzieliśmy również, że równowaga między tym, co cyfrowe, a tym, co ludzkie, będzie kluczowa - wydaje się, że jest to teraz bardziej istotne niż kiedykolwiek wcześniej. Ważnym aspektem było zapewnienie właściwego modelu pracy hybrydowej/biurowej - i okazało się, że jest to duży obszar w 2023 r., ponieważ w szczególności Big Tech zwiększył nacisk na sprowadzenie pracowników z powrotem do swoich murów.

Oto, co uważamy za pięć głównych trendów w przyszłym roku:

1. Generative AI będzie potrzebować czasu, aby osiągnąć szczyt

Bez wątpienia sztuczna inteligencja będzie nadal istotnym czynnikiem zakłócającym, w miarę rozwoju technologii i jej implementacji przez organizacje w ramach swoich operacji.

Uważamy jednak, że po początkowej ekscytacji i szumie w 2023 r. ludzie zaczną zadawać więcej pytań dotyczących tego, "co tak naprawdę możemy z tym zrobić?". To nie oznacza, że generative AI nie doprowadzi do niesamowitych rzeczy. Jednakże, odkrycie przełomowych zastosowań może wymagać trochę więcej czasu.
Sztuczna inteligencja będzie coraz bardziej zintegrowana z codzienną infrastrukturą technologiczną – wkomponowana w przeglądarki, wyszukiwarki i bazy danych - dzięki czemu stanie się mniej widoczna. Sprawia to, że jeszcze ważniejsze jest prawidłowe określenie zasad z nią związanych.
Oczekuje się wkrótce wprowadzenia regulacji, takich jak unijna ustawa dotycząca sztucznej inteligencji, gdzie kluczowe będzie dostarczenie klarownych wytycznych dotyczących przejrzystości, możliwości wyjaśnienia oraz środków przeciwdziałania uprzedzeniom i dezinformacji.

2. (ale)Będziemy świadkami pierwszego masowego cyberataku wygenerowany przez SI

Jeśli chodzi o ryzyko, generatywna sztuczna inteligencja niesie ze sobą oczywiste zagrożenia związane z ułatwianiem cyberprzestępcom przeprowadzania wyrafinowanych ataków na dużą skalę. Już teraz obserwujemy przypadki niezwykle przekonujących i dostosowanych wiadomości phishingowych, które wydają się być generowane za pomocą sztucznej inteligencji.

Z czasem wskaźnik skuteczności kampanii phishingowych może wzrosnąć wykładniczo, z obecnego poziomu około 0,1% do około 20%.
Poza tym, pojawia się zjawisko "zatruwania AI" - zainfekowanie treści, które są uwzględniane w procesie uczenia algorytmu sztucznej inteligencji, tak aby stały się fałszywe, stronnicze lub wręcz złośliwe. Dodatkowo, nie jest wykluczone, że generatywna sztuczna inteligencja będzie w stanie stworzyć złośliwy kod, który będzie prawie niemożliwy do zablokowania.
Potencjał złośliwego oprogramowania może osiągnąć nowy poziom, a branża cybernetyczna będzie potrzebować wszystkich swoich umiejętności i inwestycji (oraz pewnej pomocy ze strony "dobrej" sztucznej inteligencji), aby z nim walczyć.
Kiedy połączymy te elementy, nietrudno dostrzec zagrożenia, jakie stwarza generatywna sztuczna inteligencja - i byłoby zaskoczeniem, gdybyśmy nie zobaczyli jej zaprzęgniętej do stworzenia znaczącego, destrukcyjnego i znaczącego ataku.

3. Nie wszystko będzie związane ze sztuczną inteligencją

Chociaż sztuczna inteligencja i generatywna sztuczna inteligencja będą dominującymi tematami, inne obszary będą nadal się rozwijać.
Możemy spodziewać się wzrostu zainteresowania quantum computing. Nasz raport 2023 Digital Leadership Report wykazał, że jeden na dziesięciu liderów cyfrowych na świecie już aktywnie rozważa jego wykorzystanie, a quantum jako usługa (QaaS) zaczyna się rozwijać u takich firm jak IBM, Amazon i Google. Jeśli koszt dostępu do QaaS spadnie, coraz więcej firm prawdopodobnie zacznie korzystać z komputerów kwantowych, aby przyspieszyć obliczenia potrzebne do rozwiązania kluczowych wyzwań.
Rozpowszechnienie quantum computing ulegnie dalszemu przyspieszeniu, jeśli rządy na całym świecie pójdą w ślady Wielkiej Brytanii, przeznaczając znaczne inwestycje (2,5 mld GBP) w tym obszarze.
Tymczasem inną dyscypliną niezwiązaną ze sztuczną inteligencją, której rozwoju spodziewamy się w 2024 r., jest platform engineering. Znalazła się ona na 4. miejscu w rankingu dziesięciu najważniejszych trendów technologicznych Gartnera na 2024 r. i zgadzamy się, że będzie miała duże znaczenie.

Dzięki platform engineers opracowującym samoobsługową infrastrukturę, szablony i frameworki, programiści mogą przyspieszyć swoją produktywność i szybciej osiągać wyniki końcowe - w czasach, gdy wzrost budżetu technologicznego znajduje się pod większą presją, możemy spodziewać się większego nacisku na platform engineering jako sposób na zwiększenie zwrotu z inwestycji. 

4. Frustracja w związku z brakiem postępów w zakresie różnorodności w branży technologicznej

Poziom różnorodności w branży technologicznej pozostaje uparcie i rozczarowująco niski, pomimo wysiłków zmierzających do zmiany tej sytuacji. Tylko 14% liderów technologicznych to kobiety; podczas gdy tylko około jedna czwarta zespołów technologicznych to kobiety i mniej więcej taka sama część pochodzi ze środowisk mniejszości etnicznych.

Uważam, że w 2024 roku wielu uczestników branży technologicznej może stracić cierpliwość z powodu wolnego tempa zmian - i mam nadzieję, że w odpowiedzi przejmą kontrolę nad czynnikami, na które mogą wpływać.
Oznacza to wprowadzanie zmian u podstaw, w poszczególnych firmach i zespołach - przeglądu nie tylko polityk i procesów zatrudniania, ale także pytań takich jak "Kto reprezentuje nasz zespół w relacjach z senior leadership?”.

Warto zaproponować kogoś innego, odzwierciedlającego większą różnorodność - a prawie na pewno okaże się, że wykona świetną robotę i wniesie do zarządu świeżą perspektywę - być może zmieniając jego postrzeganie.

5. Zrównoważony rozwój na horyzoncie: Temperatura rośnie

Faktem jest, że branża technologiczna musi zrobić więcej w zakresie zrównoważonego rozwoju i drogi do Net Zero.
Jednym z najbardziej otrzeźwiających odkryć w Digital Leadership Report jest to, że sektor technologiczny pozostaje w tyle pod względem posiadania celu i planu Net Zero - 58% respondentów z firm technologicznych stwierdziło, że nie ma takiego planu, znacznie wyprzedzając dwie kolejne branże, opiekę zdrowotną (51%) i usługi biznesowe/profesjonalne (50%). Takie podejście powinno się zmienić.

 Presja na firmy z różnych sektorów, by raportowały i ujawniały więcej na temat swoich celów i postępów w zakresie zrównoważonego rozwoju, będzie nieuchronnie rosła. Sektor technologiczny musi się do tego przyłączyć. Najwięksi gracze mają już ambitne i zaawansowane programy, ale musimy zobaczyć większe zaangażowanie w całej branży.

Podobnie jak w przypadku różnorodności, mam nadzieję, że gracze technologiczni skupią się na niektórych, często dość prostych rzeczach, które mogą kontrolować, aby zmniejszyć swój ślad węglowy: Czy istnieją sposoby na ograniczenie ruchu e-mailowego, usuwanie niepotrzebnych załączników, czy istnieje jasna polityka, zgodnie z którą urządzenia powinny być wyłączane na noc (tam, gdzie to możliwe), czy zarządza się podróżami, wykorzystując zamiast nich narzędzia do komunikacji?

Spójrz w górę i w dół łańcucha wartości i zobacz, gdzie możesz coś zmienić. Zapytaj dostawców usług w chmurze i centrów danych o ich ślad ekologiczny i podejmowane przez nich działania. Postaw na przejrzystość i ujawnianie informacji. Dla technologii, nadszedł czas, aby chwycić byka za rogi. W 2024 r. zostanie to poddane bardziej wnikliwej analizie.
Rok 2023 był trudny dla wielu firm. Istnieją oznaki, że sytuacja w 2024 r. może być nieco lepsza - może znaczniej w drugiej połowie roku.

Niezależnie od tego, co się stanie, technologia pozostanie niezwykle ważna dla modeli operacyjnych większości organizacji i aspiracji transformacyjnych - dzięki czemu te przedsiębiorstwa technologiczne, które naprawdę koncentrują się na zaspokajaniu potrzeb swoich klientów, będą miały silną pozycję do rozwoju.