Digital Leadership Report 


Jedno z najbardziej wpływowych badań nad strategią technologiczną na świecie


Pobierz

DLR Front Cover

O raporcie


""

2104

odpowiedzi​""

160,000

punktów danych


""

86

krajów​


""

25

lat zbierania informacji​


""

1

globalny raportObraz podkreślający, że '45% spodziewa się wzrostu budżetu" i "ich 3 najważniejsze cele to wydajność operacyjna, nowe produkty i doświadczenie klienta".

Troska o budżet, przy jednoczesnych inwestycjach 


Oczekiwania dotyczące wzrostu budżetu znacznie spadły w porównaniu z ubiegłym rokiem. 


Jednak po hiper-wzroście, który obserwowaliśmy zarówno podczas pandemii, jak i po jej zakończeniu, wydatki na technologię i inwestycje w ludzi mogą być postrzegane jako powrót do bardziej „normalnych” poziomów.


Prawie połowa liderów cyfrowych spodziewa się, że ich ogólny budżet technologiczny wzrośnie w ciągu najbliższych 12 miesięcy – liczba ta jest zasadniczo zgodna z latami przed pandemią.


Sztuczna Inteligencja – Nowy Dziki Zachód?​


Pojawienie się generatywnej sztucznej inteligencji na dużą skalę doprowadziło wielu do przekonania, że znajdujemy się w punkcie zwrotnym. 


Jednak czterech na dziesięć liderów nie jest przygotowanych na konsekwencje generatywnej sztucznej inteligencji i istnieją wyraźne obawy co do jej uregulowania, także w kwestii prywatności i dokładności danych.​ 


Nasi respondenci w pełni przyznają, że sztuczna inteligencja wymaga surowszych regulacji – jak przyznaje dziewięć na dziesięć z nich. Jednakże znaczna większość uważa, że rozporządzenie nie rozwiąże problemu.​Obraz podkreślający, że "42% firm nie jest przygotowanych na konsekwencje generatywnej sztucznej inteligencji", a "88% uważa, że wymaga ona większej regulacji".Obraz podkreślający, że "23% firm doświadczyło poważnego ataku w ciągu ostatnich 2 lat", "45% obawia się ataku ze strony zagranicznych sił" i "11% obawia się ataku ze strony konkurencji".

Kwestie cybernetyczne zniknęły, ale jak długo?


Wydaje się, że liczba poważnych cyberataków maleje. Dla niektórych może to być zaskakująca wiadomość; jednak wielu liderów cyfrowych zaczyna postrzegać cyberprzestępczość jako „koszt prowadzenia działalności gospodarczej”.​ 


Zmienia się również charakter ataków, przy czym największe skoki w zagrożeniach pochodzą ze strony zamożnych zagranicznych mocarstw i konkurentów. 


Wielu cyfrowych liderów obawia się, że generatywna sztuczna inteligencja, z jej zdolnością do naśladowania ludzi na dużą skalę, otworzy zupełnie nową linię ataku w przyszłości.


Bardziej łagodny deficyt umiejętności


W tym roku oczekiwania dotyczące wzrostu zatrudnienia spadają, przeskakując z najwyższego poziomu podczas pandemii do czegoś bardziej zgodnego z dekadą poprzedzającą pandemię. 


Nacisk na organizacje przeniósł się z rosnącej liczby pracowników na utrzymanie, zaangażowanie i budowanie efektywności istniejących zespołów.  


Najrzadsze umiejętności to inżynierowie danych, architekci systemów przedsiębiorstw, inżynierowie oprogramowania i architekci techniczni.​Obraz podkreślający "54% zgłosiło niedobór talentów" i "71% to średni odsetek bezpośrednio zatrudnionych członków zespołu".Obraz podkreślający, że "58% ma wdrożoną politykę" i "85% jest zobowiązanych do pracy z biura 3 dni lub krócej".

Praca hybrydowa poprawia różnorodność


Sześć na dziesięć organizacji obecnie stosuje politykę, która wymaga obecności pracowników w biurze przynajmniej raz w tygodniu, zwłaszcza w przypadku większych firm.


Praca hybrydowa nadal zwiększa różnorodność, ponieważ firmy, które prowadzą liderzy cyfrowi i ograniczają pracę stacjonarną do jednego lub dwóch dni, zatrudniają o 27% więcej kobiet niż przedsiębiorstwa, które nakładają pięciodniowe obowiązki w biurze.  


To dobra wiadomość dla tych, którzy mają obowiązki opiekuńcze, ponieważ w przyszłości może to przynieść korzyści zarówno mężczyznom, jak i kobietom.​


Zero netto – prawie połowa nie ma planów​


Jeśli szukasz dobrych wieści dotyczących zrównoważonego rozwoju, odwróć wzrok. 


Nieco mniej niż połowa liderów cyfrowych stwierdziła, że ich organizacja nie ma planu osiągnięcia stanu netto zero, czyli neutralności klimatycznej.


Tam, gdzie istnieją plany, prawie połowa z nich zakłada osiągnięcie tego celu w 2030 roku i później. Oto dobre wieści: sześć na dziesięć spodziewa się zrealizowania swojego planu, a niemal wszyscy pozostali liczą na zbliżenie się do tego celu.: Obraz podkreślający, że "46% nie planuje osiągnięcia zerowego zużycia energii netto", a 59% z celem zerowego zużycia energii netto spodziewa się go osiągnąć.Obraz podkreślający, że "68% dyrektorów IT zasiada w komitecie wykonawczym".

Liderzy cyfrowi (od)zyskują wpływ​


W 2017 roku zaczęliśmy obserwować spadek liczby członków komitetu wykonawczego, gdy technologia coraz bardziej stawała się własnością i była obsługiwana spoza tradycyjnego zespołu technologicznego. 


Ostatnio liczba członków ponownie wzrosła - do siedmiu na dziesięciu, zbliżając się do najwyższego zarejestrowanego poziomu.  


Wpływ lidera cyfrowego zwykle rośnie w obliczu nowych wyzwań technologicznych, a obecnie, w związku z rozprzestrzenianiem się nowych technologii, liderzy cyfrowi mogą zapewnić nieocenioną perspektywę.


Pobierz raport tutaj