5 powodów, dla których warto współpracować z zewnętrznym konsultantem IT

Publications
Posting date: 11 March 2021

5 powodów, dla których warto współpracować z zewnętrznym konsultantem IT

 

Oprócz oczywistych korzyści, które daje działalność w Internecie, każdy specjalista i organizacja muszą być przygotowani na zagrożenia wynikające z elektronicznej obsługi danych. Ewentualne ataki mogą wiązać się nie tylko ze szkodami wizerunkowymi, ale przede wszystkim z poważnymi konsekwencjami finansowymi wynikającymi z RODO.

Według bieżących statystyk branży antywirusowej każdego dnia wykrywa się 350 000 nowych próbek złośliwego oprogramowania, a liczba ataków w samym roku 2018 wyniosła ponad 10 miliardów. Korzystając z Internetu, należy liczyć się z tym, że prędzej czy później dojdzie do próby ataku na dane firmowe lub osobiste. Walka z wirusami komputerowymi to niekończąca się gra w „kotka i myszkę”, więc nigdy nie można powiedzieć, że dany podmiot jest w 100% bezpieczny.

Miliony ludzi jednak każdego dnia prowadzi aktywność w Internecie, a przypadki kradzieży danych czy pieniędzy są dość rzadkie, co świadczy, że można robić to bezpiecznie. Powszechną praktyką jest dziś korzystanie z usług podmiotów zewnętrznych, które specjalizują się w zwalczaniu internetowych zagrożeń. Taka forma współpracy ma szereg zalet dla obu stron.

 

Ręka zawsze na pulsie

 

Tempo rozwoju branży internetowej sprawia, że samo poznawanie nowych narzędzi i trendów jest zadaniem na pełny etat. Opisywaniem nowych zagrożeń zajmują się specjalistyczne serwisy. Aby jednak w pełni zrozumieć znaczenie tych przypadków i skutecznie im przeciwdziałać, konieczna jest szeroka wiedza informatyczna oraz nieustanne ćwiczenia.

Aspirujący przedsiębiorca może spróbować samemu stawić czoła tym wyzwaniom, ale takie działanie jest skuteczne krótkoterminowo. Rozwój firmy i zatrudnianie kolejnych pracowników powodują geometryczny wzrost liczby zagrożeń i obszarów, które trzeba kontrolować. Już na wczesnych stadiach działalności powierzenie tego obszaru odpowiednim specjalistom staje się niezbędne, aby umożliwić stały rozwój organizacji. Odkładanie tego na później jedynie utrudni skuteczne zabezpieczenie i może powodować nieoczekiwane koszty.


Skupienie na celu

 

Każde przedsiębiorstwo, aby utrzymać swoją pozycję na konkurencyjnym rynku, musi stale rozwijać swoje portfolio i ulepszać oferowane produkty i usługi. Codzienna biurokracja i zadania poboczne mogą odwracać uwagę od głównej aktywności, która przynosi zarobek i utrzymuje całą firmę.

Utrzymywanie dobrej kondycji parku maszynowego IT (czyli komputerów, smartfonów i innych urządzeń) oraz zaplecza programistycznego może pochłonąć znaczne zasoby i spowolnić codzienną pracę. Body leasing stanowi efektywną odpowiedź na wyzwania współczesnego biznesu.

 

Efektywna struktura

 

Powszechnie wiadomo, że zarobki specjalistów IT są bardzo wysokie, a najlepsi eksperci mogą przebierać w ofertach pracy z całego świata. Znalezienie i zatrudnienie odpowiedniego specjalisty może być dla zwykłego przedsiębiorcy równie dużym wyzwaniem, co znalezienie odpowiedniego chirurga do przeprowadzenia skomplikowanej operacji.

Potrzeby IT są bardzo zmienne i nawet największe organizacje mogą mieć trudności w znalezieniu takiej liczby zadań, która usprawiedliwiłaby utrzymywanie specjalisty na etacie z zarobkami liczonymi w tysiącach euro miesięcznie. Często usługi takiej osoby są potrzebne tylko na czas migracji lub wdrażania nowego narzędzia. Optymalnym rozwiązaniem jest zatrudnienie eksperta z zewnątrz na potrzeby wykonania danego zadania, a taką formę współpracy oferują właśnie firmy świadczące usługi contractingu IT.

 

Zaufana strona trzecia

 

Świadomość, że dana organizacja korzysta z rozwiązań tworzonych przez niezależnych specjalistów, może być dla niej ważnym czynnikiem wizerunkowym. Pokazuje to, że właściciel poważnie traktuje kwestie bezpieczeństwa i zna bieżące wyzwania. Tak jak w świecie naukowym największą wartość mają publikacje zweryfikowane przez niezależnych badaczy, tak w świecie IT najbezpieczniejsze systemy to te, które zostały sprawdzone przez organizacje zewnętrzne.

W przypadku kluczowych systemów obsługujących krytyczne dane firmowe (jak np. bazy klientów, rysunki techniczne czy know-how stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa) dobrą praktyką może być nawet zlecanie audytów bezpieczeństwa innym zewnętrznym firmom niż te, które wdrażają dane rozwiązania. Takie podejście pozwala uzyskać w pełni niezależną opinię podmiotu, który nie był zaangażowany w proces wdrażania danego narzędzia.

 

Minimum biurokracji

 

Różne rodzaje zatrudnienia i specyficzna forma rozliczania czasu i efektów pracy specjalistów IT mogą stanowić wyzwanie dla działów zasobów ludzkich i księgowości. Działy te zazwyczaj nie mają ekspertyzy w tym obszarze, która pozwoliłaby im efektywnie zarządzać zasobami przedsiębiorstwa. Znacznie lepszym rozwiązaniem jest powierzenie całego tego segmentu zewnętrznej firmie i rozliczanie na podstawie pojedynczych faktur za wykonane dzieło.

Organizacje specjalizujące się w dostarczaniu usług IT przejmują też całkowicie procesy rekrutacji oraz doboru specjalistów do danego zadania. Przedsiębiorca korzystający z usług contractingu IT oraz IT outsourcingu nie musi tworzyć dodatkowych miejsc pracy ani kupować komputerów dla zespołu – wszystkim zajmuje się firma świadcząca usługi body leasingu IT