BADANIE HARVEY NASH / KPMG CIO SURVEY 2020

Publications
Posting date: 13 October 2020

Badanie CIO Survey 2020 – 8 najważniejszych wniosków

Skok inwestycji i budżetowy zawrót głowy

W związku z koniecznością przeciwdziałania skutkom kryzysu wywołanego pandemią Covid-19, w skali globalnej liderzy działów IT zmuszeni byli zwiększyć wydatki z budżetów IT o średnio 5%. Oznacza to, że przez pierwsze trzy miesiące kryzysu przedsiębiorstwa wydawały tygodniowo 15 mld USD na dostosowanie strategii relacji z klientami, inwestycje w zabezpieczenia i operacje związane z przejściem znacznej części pracowników w tryb pracy zdalnej.

Nieoczekiwane i nieplanowane wcześniej nakłady inwestycyjne (CapEx) i koszty operacyjne (OpEx) przyprawiły wiele organizacji o zawrót głowy. CIO i CFO otwarcie mówią o bieżących wydatkach spółek, starając się udowodnić, że przyniosą one oszczędności lub zwrot z inwestycji.

Pracownicy wobec nowej rzeczywistości

W sytuacji, gdy blisko 43% ankietowanych liderów spodziewa się, że dla ponad połowy ich personelu głównym miejscem pracy pozostanie dom, organizacje zaczynają zdawać sobie sprawę, jak wiele zmienia brak konkretnej lokalizacji. W kontekście rekrutacji pula potencjalnych utalentowanych kandydatów rozszerza się na cały świat. Kluczowe znaczenie będzie miała umiejętność zadbania o zaangażowanie, produktywność i odpowiedni system wynagrodzeń pracowników w świecie, w którym ich fizyczna obecność w biurze ma marginalne znaczenie.

Istotną kwestią staje się również troska o kondycję psychiczną zespołów: obawy dotyczące swoich pracowników zgłasza aż 84% liderów IT. Na szczęście, jak dowodzą nasze badania, wdrażane są programy, które mają zaradzić tym problemom.

Każdy sektor idzie swoją drogą

W przeciwieństwie do poprzednich recesji, podczas których wszystkie branże w miarę równomiernie „wznosiły się i opadały” na falach wahań koniunktury, tym razem to właśnie przynależność do konkretnego sektora decyduje o wynikach przedsiębiorstw podczas kryzysu.

Dla części organizacji wyzwaniem okazała się konieczność opracowania skutecznego modelu biznesowego, natomiast dla innych – sprostanie gwałtownemu wzrostowi popytu. Podczas gdy w sektorze zaopatrzenia w energię i media, sektorze rządowym, ochrony zdrowia i technologicznym inwestycje idą pełną parą, w branżach rozrywki, non-profit, edukacji oraz produkcji panuje wyraźny zastój. Niezależnie od koniunktury inwestycyjnej, sześciu na dziesięciu respondentów wyraża przekonanie, że upłynąć muszą przynajmniej trzy miesiące, zanim możliwe będzie precyzyjne prognozowanie przyszłości. Zarządy spółek będą musiały zatem przywyknąć do dyskomfortu wynikającego z niepewności.

Dowód na konieczność dywersyfikacji

Odsetek kobiet wśród liderów struktur IT pozostaje niezmiennie niski, choć na tym tle zaczyna wyróżniać się Ameryka Łacińska, gdzie pierwsze efekty przynoszą programy wprowadzone w celu zwiększeniu udziału kobiet w sektorze technologicznym.

Przyjmując szerszą perspektywę na kwestie różnorodności, w naszych badaniach otrzymaliśmy kolejne dowody na wyższą wydajność bardziej zróżnicowanych zespołów. Ponad dwie trzecie organizacji uznaje, że zróżnicowany skład zespołów IT podnosi poziom wzajemnego zaufania i sprzyja współpracy. Wyniki ankiety wskazują również, że elastyczność wynikająca z charakteru pracy zdalnej może sprzyjać większej inkluzywności, choć na obecnym etapie nie sposób tego jeszcze przesądzić.

Pogłębienie cyfrowej przepaści

Choć tylko niewielki odsetek organizacji był przygotowany na zdarzenia takiego kalibru, jak bieżąca pandemia, niektóre z nich weszły w kryzys z lepszej pozycji niż inne. Ci cyfrowi liderzy, tj. trzy na 10 spośród ankietowanych organizacji z najskuteczniejszymi biznesowymi strategiami cyfrowymi, nie tylko dysponowali już infrastrukturą, która pozwoliła im uporać się z kryzysem, ale i byli na zaawansowanym etapie wdrażania nowych technologii.

Gdy nadszedł kryzys, cyfrowi liderzy kontynuowali inwestycje, podczas gdy ich konkurenci wprowadzali cięcia. Dlatego też z czasem najprawdopodobniej będziemy obserwować pogłębianie się różnic w wynikach biznesowych skorelowanych z poziomem cyfryzacji.

Lider IT na miarę czasów

W samym centrum obecnych wydarzeń znajdują się liderzy działów IT. Wielu z nich oprócz wyczerpania odczuwa także ekscytację na myśl o wyzwaniach i możliwościach związanych z kryzysem, który wymusza większy nacisk na technologię. Ponad sześciu na dziesięciu ankietowanych ma wrażenie, że w wyniku kryzysu stali się bardziej wpływowi.

Nie znajduje to odzwierciedlenia w odsetku CIO zasiadających w zarządach, który spadł z 71% w 2017 r. do 61% obecnie. Jednak trend spadkowy nie wydaje się niepokoić respondentów. Liderom działów IT zależy przede wszystkim na wpływie, a kryzys pomógł im go uzyskać – przynajmniej na pewien czas. Ci bardziej inteligentni nie przegapią otrzymanej szansy.

Pracownicy zdalni na celowniku cyberprzestępców

Na całym świecie Covid-19 spowodował masowe przeniesienie stanowisk roboczych z bezpiecznego środowiska sieci firmowej na biurka w salonach i sypialniach czy stoły kuchenne – co spowodowało wykładniczy wzrost przestrzeni organizacji narażonej na atak.

Jak wynika z naszego badania, ponad czterech na dziesięciu respondentów (41%) niezależnie od wyzwań związanych z cyberprzestępczością znanych sprzed kryzysu miało w ostatnim czasie do czynienia z dodatkowymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa, głównie w postaci spersonalizowanego phishingu oraz złośliwego oprogramowania. W konsekwencji bezpieczeństwo stało się najważniejszym priorytetem inwestycyjnym w obszarze technologii; ponadto po raz pierwszy w historii naszego badania wiedza specjalistyczna z zakresu bezpieczeństwa cybernetycznego stanowi najbardziej pożądany zestaw kompetencji.

Nic już nie jest takie samo. Ale czy na pewno?

Nie ulega wątpliwości, że pandemia wywarła ogromny wpływ na niemal każdy aspekt naszego życia i funkcjonowania przedsiębiorstw. Jednak podstawowe zasady pozostają bez zmian. Wraz z wybuchem pandemii Covid-19 nie zmieniły się zasadniczo priorytety zarządów firm, takie jak efektywność operacyjna i relacje z klientami, na które od lat kładą nacisk również liderzy działów IT. Choć w przypadku niektórych organizacji konieczna okazała się radykalna zmiana kierunku, dla większości nowa sytuacja stała się bodźcem do przyspieszenia już realizowanych procesów.

Niektóre postrzegają wręcz obecne zmiany jako korzystne. Jak zauważył jeden z respondentów: „W ciągu ostatnich sześciu miesięcy pojawiło się więcej innowacji niż w ciągu ostatnich dziesięciu lat”.

Informacje o badaniu ankietowym wśród CIO

Po więcej informacji zapraszamy na oficjalną stronę raportu: https://www.hnkpmgciosurvey.com

Jeśli chcesz wziąć udział w następnej edycji raportu, porozmawiać o CIO Survey lub dowiedzieć się jak Harvey Nash może Ci pomóc w rekrutacjach IT, napisz email na Bartosz.milewski@harveynash.com lub wypełnij formę pod tym linkiem https://www.harveynash.pl/kontakt.