Od CDO do CTIO – co oznaczają tytuły stanowisk w branży technologicznej.

Blog Post
Posting date: 19 July 2023

Lily Haake, szefowa działu technologii i cyfrowej rekrutacji kadry kierowniczej w Harvey Nash, wyjaśnia w tym artykule – który po raz pierwszy ukazał się na stronie ComputerWeekly.com – co oznaczają różne tytuły stanowisk kierowniczych.

Czy w Twojej organizacji jest CIO? A może CTO? Albo CTIO? Przedstawiamy krótki przewodnik po najważniejszych stanowiskach w IT i dzielących je różnicach.

Czy w Twojej organizacji jest CIO? A może CTO? A może CTIO?

Branża technologiczna słynie z szeregu akronimów oznaczających różne stanowiska. Wydaje się, że ciągle ich przybywa. Nawet szybciej niż linii kodu źródłowego.

Dzieje się tak ze względu na szybki rozwój technologii – zakres obowiązków i priorytety wciąż się zmieniają, toteż zmianie ulegają również nazwy stanowisk.

Ostatnio pojawiły się różnego rodzaju nowe stanowiska i tytuły – np. dyrektor ds. robotyki i wiceprezes ds. przyszłości.

Wydaje się, że każda firma ma własną kombinację stanowisk i tytułów. Jednakże, jako osoba zajmująca się rekrutacją starszych specjalistów ds. technologii, dostrzegam wiele wspólnych obszarów i zależności między najważniejszymi stanowiskami. Poniżej znajduje się lista ośmiu najważniejszych stanowisk zajmowanych przez specjalistów ds. technologii, wyjaśniająca ich znaczenie i współzależności.

CIO

Zaczynamy od klasyki – stanowiska Dyrektora ds. Informacji (Chief Information Officer), tradycyjnie odpowiedzialnego za obszar IT w organizacji. W większości firm z listy FTSE i Fortune CIO to wciąż najwyższe stanowisko w dziale technologii.

Oczywiście funkcja ta zmieniała się wraz z postępem technologicznym, polegającym na odejściu od systemów IT działających w oparciu o serwery lokalne na rzecz cyfrowych i bardziej otwartych platform funkcjonujących w chmurze.

CIO wyznacza strategię w zakresie IT. Osoba piastująca funkcję CIO bardzo często wchodzi w skład zarządu firmy (według najnowszego raportu dotyczącego kierownictwa w obszarze technologii cyfrowych przeprowadzonego przez Nash Squared 65% CIO zasiada w zarządzie firmy). Nawet jeśli CIO nie jest członkiem zarządu, to mu podlega.

CIO ma szeroki zakres obowiązków. Zajmuje się aplikacjami, infrastrukturą i chmurą, a także projektami/produktami, innowacjami i zmianami. Zdarza się również, że w zakres jego obowiązków wchodzą kwestie związane z bezpieczeństwem IT, danymi i technologiami cyfrowymi.

CDO (ds. cyfrowych)

Dwa stanowiska zagrażają dominującej pozycji CIO, ze względu na rozwój technologii i jej popularyzację w różnych przedsiębiorstwach – jednym z nich jest Dyrektor ds. cyfrowych (Chief Digital Officer), a drugim CTO (o którym piszę poniżej). W większości przypadków będzie to CIO, CDO lub CTO.

Jakie są między nimi różnice? Tytuł CDO może sugerować, że dana osoba jest skupiona na technologiach przeznaczonych dla klientów – może zajmować się generowaniem przychodów lub marketingiem/technologiami wykorzystywanymi w marketingu. Osoby na tym stanowisku zazwyczaj patrzą w przód i kładą duży nacisk na wprowadzanie innowacji.

Jednak prawdą jest, że niektórzy CDO pracują razem z CIO. Tyle tylko, że CIO zarządza wewnętrznymi systemami i infrastrukturą, a CDO zajmuje się światem wirtualnym – internetem, urządzeniami mobilnymi, marketingiem i portalami. W takim przypadku CDO może zajmować wyższe, niższe lub równorzędne stanowisko w stosunku do CIO.

CTO

Podobnie jak CDO w firmach coraz częściej znajdziemy Dyrektora ds. technologii (Chief Technology Officer). Zwłaszcza w firmach technologicznych i start-upach na czele przedsiębiorstwa stoi prawdopodobnie CTO, a nie CIO. Tak samo jest w przypadku wielu tradycyjnych firm, które starają się przekształcić w organizacje oparte na technologii: podkreślenie znaczenia technologii w nazwie stanowiska lepiej odzwierciedla szerszy zakres obowiązków współczesnego dyrektora ds. technologii cyfrowych.

Stanowisko CTO jest więc wyjątkowo „na czasie”. CTO może być również zastępcą CIO, który odpowiada za całość technologii, architektury i/lub inżynierii oprogramowania. W przeszłości określenie CTO odnosiło się również do głównego dyrektora ds. infrastruktury, ale obecnie coraz rzadziej używa się tego terminu w tym kontekście.

CDO (ds. danych)

Dyrektor ds. danych (Chief Data Officer) pełni bardzo odpowiedzialną rolę, gdyż bez odpowiednich danych firma nie jest w stanie skutecznie działać i zadbać o klienta. CDO często podlega CIO. Zdarza się jednak, że odpowiada przed CEO lub COO.

CDO odpowiada za strategię dotyczącą danych, zarządzanie danymi, analitykę (w tym biznesową), raportowanie, innowacje w zakresie danych i ich monetyzację. Powszechnie uważa się, że za dane odpowiada cała organizacja, dlatego wiele osób na stanowisku CDO jest zdania, że odizolowanie się od innych stanowisk uniemożliwia skuteczne działanie.

Ostatnio zauważyliśmy jednak, że w bardziej zaawansowanych technologicznie organizacjach działających w oparciu o chmurę, produkty i platformy, CDO może wejść w rolę inżyniera danych i stać się w dużej mierze specjalistą ds. technologii – odnajdzie się w dziale technicznym i będzie kierować zespołami inżynierów danych w celu budowania platform i produktów oraz umożliwiania przesyłania strumieniowego w czasie rzeczywistym.

CISO

Podobnie jak CDO (ds. danych), jest to kolejne stanowisko, na którym zakres obowiązków jest stosunkowo oczywisty. Dyrektor ds. bezpieczeństwa informacji (Chief Information Security Officer) odpowiada za kluczowe obszary bezpieczeństwa cybernetycznego, informatycznego i technologicznego.

Kieruje strategią organizacji w zakresie ochrony przed rosnącym zagrożeniem cyberatakami i sprawnego reagowania w przypadku ich wystąpienia. Stale ocenia poziom ryzyka. CISO może podlegać CIO albo zajmować równorzędne stanowisko. W tym drugim przypadku będzie odpowiadał przed COO (a nawet CFO).

Bezpieczeństwo, podobnie jak dane, to sprawa istotna dla całej organizacji, w związku z czym CISO powinien utrzymywać dobre stosunki z innymi członkami kadry kierowniczej.

CPO

Dyrektor ds. produktu (Chief Product Officer) zajmuje się ogólną (cyfrową) strategią dotyczącą produktu i własnością firmy. Zazwyczaj jest w hierarchii na tym samym poziomie co CIO/CTO.  

Dawniej CPO pracował głównie w firmach technologicznych i start-upach, ale ponieważ wszystkie firmy ewoluują w kierunku organizacji stawiających na technologię i obsługę klienta, rola CPO rośnie.

Osoba na tym stanowisku odpowiada za dostosowanie strategii produktowej do strategii biznesowej i jest rozliczana za sukces i rentowność wszystkich produktów organizacji.

Funkcje łączone

CTIO

Funkcje łączone są ostatnimi czasy bardzo popularne, zwłaszcza na najwyższych stanowiskach. Zamiast pełnić funkcję „tylko” CIO, CDO lub CTO, pracownicy coraz częściej otrzymują tytuł dyrektora ds. technologii i informacji (CTIO). Osoby na tym stanowisku łączą odpowiedzialność za IT z dostarczaniem technologii/produktów.

CTIO pełni funkcję wewnętrznego doradcy zarządu w zakresie strategii informacyjnej, infrastruktury i systemów, a także odgrywa rolę lidera ds. rozwoju nowych, nastawionych na przyszłość produktów.

CDIO

Inną funkcją łączoną jest Dyrektor ds. Cyfryzacji i Informacji (można też spotkać się z wersją bez „i” – Dyrektor ds. Informacji Cyfrowej!), łączący odpowiedzialność za IT z cyfryzacją. Takie stanowisko to połączenie wewnętrznego działu IT z działem internetowym, mobilnym, cyfrowym, a ewentualnie także marketingowym.

Jaki jest Twój wymarzony zespół?

Oczywiście na powyższe pytanie nie ma jednej dobrej odpowiedzi. Tak jak nie ma jedynego słusznego składu kadry kierowniczej. Nie istnieje encyklopedia stanowisk kierowniczych w obszarze technologii zawierająca zestaw przydatnych zasad.

W przypadku większości organizacji najważniejsze pytanie brzmi: jak maksymalnie zwiększyć wartość biznesową, którą możemy osiągnąć dzięki technologii?

Poszczególne firmy mogą koncentrować się na innych kwestiach: dla niektórych priorytetem są klienci i nowe produkty; dla innych dane. Wiele firm koncentruje się po prostu na sprawnym działaniu. Każdy z tych celów wymaga zaangażowania innego „lidera” i innej linii raportowania.

W przypadku lidera cyfrowego, niezależnie od jego profilu, kluczem do wykorzystania potencjału firmy i rozwoju kariery jest zrozumienie, jak firma tworzy wartość.