Jakie trendy będą dominować w sektorze technologicznym w 2023 roku?

Blog Post
Posting date: 20 February 2023

Bev White, dyrektor generalny Nash Squared, analizuje, czego możemy się spodziewać po sektorze technologicznym w 2023 roku. Artykuł ukazał się po raz pierwszy na stronie computerweekly.com.

W tym roku wydatki na IT osiągną naprawdę wysoki poziom niezależnie od perspektywy recesji, inflacji i rosnących kosztów. Firmy będą jednak w większym stopniu skupiać się na technologii przynoszącej wymierne korzyści.

Rok 2022 był rokiem ogromnych inwestycji w technologie – szacuje się, że wyniosły globalnie 4 biliony dolarów – ponieważ firmy kontynuowały proces transformacji cyfrowej, który przyspieszyła pandemia COVID-19. Z naszego raportu Digital Leadership Report wynika, że pomimo zawirowań gospodarczych i niepewności w 2022 r. inwestycje w technologie odnotowały trzeci najszybszy wzrost od piętnastu lat, a ponad połowa liderów cyfrowych spodziewa się wzrostu budżetów na technologie.

Niemniej jednak, w obliczu coraz bardziej realnego widma recesji i walki gospodarek z wysoką inflacją i rosnącymi kosztami, bardziej niż kiedykolwiek istotne stanie się uzyskanie zwrotu z inwestycji w postaci zwiększonej efektywności, sprawności i szybkości reakcji. Dlatego chociaż przewiduję, że rok 2023 będzie kolejnym dużym rokiem inwestycji w technologie – w końcu która firma może sobie pozwolić na ich brak? – wydatki te będą musiały przynosić wymierne korzyści, aby kierownictwo decydowało się je ponosić.

Gdy spoglądam na cyfrowy krajobraz w 2023 roku, dostrzegam pięć kluczowych trendów, które według mnie będą dominować.

Firmy będą musiały stać się bardziej cyfrowe i bardziej ludzkie

Nie mogą sobie pozwolić na zdjęcie nogi z gazu cyfrowego akceleratora. Poznały już smak transformacji i wiedzą, że jeśli jest dobrze prowadzona, może pomóc w obniżeniu kosztów poprzez zwiększenie efektywności i wydajności. Jednocześnie w 2022 roku obserwowaliśmy coś, co można nazwać powrotem człowieka w miarę stabilizowania się sytuacji po pandemii.

Firmy na nowo odkryły wartość fizycznych spotkań, wydarzeń i interakcji zarówno wewnętrznych, jak i z klientami, nawet jeśli wciąż można wybierać, kiedy spotkać się twarzą w twarz, a kiedy pozostać w wirtualnym świecie. Co do klientów, chodzi o to, by umożliwić im sprawną samoobsługę online, jednocześnie gwarantując wsparcie człowieka w razie potrzeby. Chodzi o zrównoważenie czynnika cyfrowego z czynnikiem ludzkim. Największe sukcesy w 2023 roku odniosą te firmy, które utrzymają tę równowagę na każdym kroku.

Firmy muszą być w pełni skoncentrowane na kliencie

Klient jest najważniejszą częścią równania – zwłaszcza w czasach napiętej sytuacji gospodarczej, gdy firmy walczą o każdy grosz oszczędności i gdy klienci detaliczni i korporacyjni za pomocą kilku kliknięć w sieci mogą uzyskać dostęp do tak wielu możliwości. „Poprawa doświadczenia klienta" była drugim co do ważności priorytetem dla liderów cyfrowych według raportu 2022 Digital Leadership Report, plasując się tylko za „Poprawą efektywności operacyjnej". Ta tendencja utrzyma się w 2023 roku.

Kluczowym priorytetem będzie analityka – w jaki sposób klienci wchodzą w interakcje z firmą, jakimi kanałami, z jakimi wskaźnikami konwersji, jakie są ich zachowania zakupowe? Bardziej niż kiedykolwiek ważna będzie możliwość „łączenia kropek” i śledzenia podróży klienta we wszystkich punktach kontaktowych i na wszystkich platformach.

Dane, chmura i automatyzacja będą ogniskami inwestycji

Poznanie i zrozumienie klienta zależy od danych. Wszystkie firmy dysponują obecnie górami danych, ale wygrywają te, które potrafią wyciągnąć z nich wnioski. Dlatego też inwestycje w systemy i możliwości związane z danymi będą kontynuowane w 2023 roku, podobnie jak inwestycje w chmurę w celu zagwarantowania sprawności, elastyczności i skali. Połowa respondentów raportu Digital Leadership Report oczekuje, że inwestycje w chmurę dadzą im przewagę konkurencyjną w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

Jednak anegdotycznie stwierdziliśmy, że niektóre organizacje mają problem z pełnym wykorzystaniem wartości, jaką oferuje chmura. Na przykład, może być im trudno poradzić sobie z brakiem wiedzy specjalistycznej i kwestiami bezpieczeństwa oprogramowania rozproszonego. Spodziewam się, że w 2023 roku więcej organizacji skupi się na pełnym wykorzystaniu wartości chmury.

Tymczasem rok 2023 może być przełomowy dla automatyki, robotyki i RPA. W czasach, gdy talentów wśród ludzi jest coraz mniej i są one droższe niż kiedykolwiek, zwiększenie automatyzacji prawdopodobnie nigdy nie miało większego uzasadnienia z biznesowego punktu widzenia. Badania, które przeprowadziliśmy w 2022 roku, wykazały, że automatyzacja wykracza daleko poza samą funkcję IT i jest coraz częściej wprowadzana w takich obszarach jak finanse, kadry i obsługa klienta.

Jedna trzecia liderów cyfrowych sądzi, że automatyzacja będzie kluczowa dla osiągnięcia przewagi konkurencyjnej w ciągu najbliższego roku. Podobnie jak w przypadku chmury, niektórym organizacjom trudno jest znaleźć naprawdę przekonujące przypadki użycia automatyzacji – a technologia RPA w 2022 roku rozwijała się w wolniejszym tempie niż w poprzednich latach – wierzę jednak, że te firmy, które przyjmą perspektywę zewnętrzną, znajdą korzyści. Prawdziwe zrozumienie korzyści z punktu widzenia klienta pozwala określić przypadki użycia. Należy oczekiwać, że w tym roku automatyzacja będzie nadal napędzać rozwój.

Dalszy (ograniczony) postęp w zakresie różnorodności i zrównoważonego rozwoju

Jestem lekko podbudowana zwiększającą się różnorodnością płci w branży technologicznej, chociaż zmiany nadal zachodzą zbyt wolno. W 2022 roku kobiety stanowiły 14% liderów cyfrowych, co oznacza wzrost z 12% w 2021 roku, natomiast w całym zespole technicznym odsetek ten wynosi niecałą jedną czwartą – zaledwie 23%. Mam nadzieję, że w tym roku będziemy świadkami dalszych pozytywnych przemian.

Aby realnie wprowadzić znaczące zmiany, musimy przeobrazić narrację już we wczesnych latach szkolnych. Technologia powinna przemówić do dziewcząt, by zobaczyły cały potencjał, jaki ma do zaoferowania, w sposób, który ma dla nich znaczenie, z naciskiem na kreatywność, rozwiązywanie problemów, cele społeczne. Oczywiście zmiana na tym poziomie wymaga czasu.

Podobnie zrównoważony rozwój jest kolejnym obszarem, do którego branża technologiczna musi jeszcze się w pełni przekonać. W naszym badaniu z 2022 roku jedna czwarta liderów cyfrowych (23%) stwierdziła, że zrównoważony rozwój odgrywa niewielką rolę lub w ogóle nie jest obecny wśród ich priorytetów, a tylko podobny odsetek (22%) w dużym stopniu wykorzystuje technologię do pomiaru swojego śladu węglowego. To musi się zmienić. Każdy musi zdać sobie sprawę z własnej odpowiedzialności.

Dla sektora technologicznego oczywistym punktem wyjścia jest zużycie energii – podjęcie kroków w celu przejścia na zrównoważone źródła energii. Odpowiedź w stylu „To problem mojego dostawcy chmury” nie będzie wystarczająca. Liderzy cyfrowi mają szansę stać się rzecznikami zmian. Muszą skupić uwagę na zrównoważonym rozwoju, włączając go do matrycy rozważań nad każdym projektem i działaniem.

To powinno dotyczyć nie tylko bezpośrednich działań organizacji, ale także całego łańcucha dostaw. Być może dopiero uregulowane wymogi w zakresie raportowania i przekazywania informacji pozwolą na prawdziwą zmianę w tym obszarze.

Praca hybrydowa będzie nadal w fazie rozwoju

Praca hybrydowa i zdalna z pewnością z nami pozostaną, ale w 2023 roku sukces odniosą firmy, które naprawdę dobrze przygotują swoją ofertę – dadzą pracownikom pożądaną elastyczność, jednocześnie utrzymując wysoką produktywność i zachowując poczucie kultury, tożsamości i celu firmy. Łatwiej powiedzieć niż zrobić.

Początkowy wzrost produktywności obserwowany w związku z pandemią zanika, ponieważ praca zdalna stała się po prostu normalnością. Zdrowie psychiczne i dobre samopoczucie pozostają problemem.

Wielu pracodawców obawia się również, że ich pracownicy zaczną przypominać zbiór wolnych strzelców, a nie członków zgranego zespołu firmowego. Trzeba nadal nad tym pracować, komunikować się, eksperymentować i wprowadzać innowacje, aby znaleźć optymalną równowagę.

Wchodząc w rok 2023, mamy przed sobą wiele niewiadomych – nawet więcej niż na początku roku 2022. Jedno jest jednak pewne: technologia pomaga firmom zwiększyć wydajność i zrobić więcej za mniej. Właśnie dlatego będzie miała fundamentalne znaczenie dla modeli operacyjnych i strategii firm. Firmy, które stosują inteligentne i ukierunkowane strategie inwestycyjne, będą mieć największe szanse na osiągnięcie wysokiej wydajności i wzrostu.